Przejdź do treści

Powoływanie grup

Zachęcamy do powoływania grup modlitewnych, w szkołach, parafiach, w rodzinach, przy kapliczkach wszędzie gdzie nam podpowie Duch Święty,  modlitwa wspólnotowa ma zawsze większą moc – 

gdzie dwaj lub trzej spotykają się w imię moje, tam ja jestem pośród nich” (Mt 18, 19).

Prośba jest skierowana do najmłodszych dzieci które będą tworzyły  „Armię Małych Wojowników”. Włączając się w modlitwę różańcową, przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi – dzieci upraszają u Boga dla świata pokój i nawrócenie dla biednych grzeszników. Przystąpienie do Wspólnoty jest dobrowolne i nie określone czasowo.

Kiedy 13 maja 1917 roku Łucja, Franciszek i Hiacynta odpowiedzieli „tak” na zaproszenie Matki Bożej, ona rozłożyła swe ramiona i z jej rąk wytrysnęło Światło, które uderzyło dzieci w samo serce przenikając do ich wnętrza. Łucja napisała później: „W tym świetle był Bóg”

Koncepcją powoływania grup jest również wprowadzenie stałej modlitwy różańcowej do swoich rodzin, angażując rodziców, dziadków, swoje rodzeństwo i krewnych, aby przez ten apostolat czystych serc dzieci, Bóg uobecniał wszechmoc swojej miłości w naszych rodzinach. Główną intencją tego różańca, jest modlitwa o pokój i nawrócenie grzeszników, 

Możemy tworzyć grupy modlitwy na lekcjach religii zachęcając dzieci do kontynuacji modlitwy ze swoimi bliskimi już w domu w kolejnych dniach tygodnia.

Mogą takie grupy powstać na salkach parafialnych lub za zgodą księży proboszczów w kościołach gdzie modlitwa ma największy wymiar duchowy spotykając się z Panem Jezusem w  Najświętszym Sakramencie –

„Przyprowadzajcie do mnie dzieci. Do nich należy królestwo niebieskie. One są dla mnie wytchnieniem”

Takie grupy  można powoływać również w swoich domach, gdzie kilkoro dzieci będzie mogło się spotkać na wspólnej modlitwie kontynuując modlitwę zapoczątkowaną na lekcjach religii lub w innych grupach.

Bardzo ważna rzeczą jest motywacja dzieci, aby zrozumiały jak ważna jest ich modlitwa, skoro w Fatimie Matka Boża i  Święty Michał Archanioł przyszli właśnie do małych dzieci.

Bardzo ważnym budulcem grup jest również stanowczość i determinacja rodziców i wychowawców, w połączeniu z osobistym przykładem przeżywania modlitwy.

Poprośmy dzieci aby w tej intencji (o pokój i nawrócenie grzeszników ) dołączyły swoje drobne wyrzeczenia np.  rezygnacje ze słodyczy, gier, telefonu, telewizji lub innych przyjemności oraz dobre uczynki pomoc tacie mamie, posprzątanie pokoju itp.

Możemy ustalić w domach godzinę rozpoczęcia takiej modlitwy, jakieś krótkie rozważanie tajemnicy, którą będziemy odmawiali, zawsze rozpoczynamy  znakiem krzyża ,, W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” oraz intencji w której się modlimy (o pokój i nawrócenie grzeszników).

Zwracamy uwagę aby modlitwa różańca charakteryzowała się godną postawą tzn., postawa klęcząca, oddając  Maryi i Bogu należytą cześć, jeżeli ktoś ma figurkę Maryi możemy umieścić ją w godnym miejscu przy której  możemy się modlić razem z dziećmi.

Prosimy również aby zachęcić dzieci do uczestnictwa raz w miesiącu w pierwszą sobotę w mszy świętej, gdzie dzieci będą odmawiać jedną cześć różańca wynagradzającą za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Mari, także będzie możliwość zawierzenia dzieci Bogu przez Niepokalane Serce Maryi w trosce o ich życie duchowe.
Msza święta godz. 11.00 zawsze w pierwszą sobotę miesiąca w parafii NSJ w Piotrkowie Tryb.

Dokonujemy  rejestracji grup dzieci modlących się na różańcu na osobnym formularzu,  dostępnym  na stronie internetowej, (link do formularza) aby obejmować dzieci modlitwą wspólnotową i przekazywaniem ważnych informacji związanych z funkcjonowaniem wspólnoty

 ,, Armii Małych Wojowników”