Przejdź do treści

Jak rozpocząć modlitwę

Matka  Boża w Fatimie  skierowała  do dzieci prośbę   o modlitwę o pokój i nawrócenie grzeszników, dziś w obecnej sytuacji ta prośba jest niejako przekierowana  przede wszystkim  do rodziców aby zmobilizować swoje dzieci do aktywnego włączenia się w modlitwę różańcową. Obliguje także rodziców, katechetów, nauczycieli i kapłanów aby tą prośbę Matki Bożej usłyszało  jak najwięcej dzieci.

Zachęcamy aby w tej intencji o pokój i nawrócenie grzeszników odmówić raz dziennie jedną dziesiątkę różańca, możemy odpowiedzieć na tą prośbę  włączając się na lekcjach religii, w parafiach , ale również w rodzinach, gdzie mamy największe możliwości, aby kontynuować różaniec rozpoczęty na lekcjach religii czy na spotkaniach w naszych parafiach, czy grupach modlitewnych.

Konspekt modlitwy

– Znak krzyża

–  wzbudzenie intencji: przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi modlitwa o pokój i nawrócenie grzeszników

– 1 raz Ojcze nasz

– 10 razy Zdrowaś Maryjo

– Chwała Ojcu

  • O mój Jezu…

– proponujemy rozpocząć tajemnica radosną i dalej kontynuować cały różaniec (tajemnice światła, bolesne i chwalebne)

Raz w miesiącu w pierwszą sobotę chcemy się spotkać na mszy świętej   w kościele, aby dzieci same  odmówiły jedną część różańca w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie grzechy, którymi jest obrażane. Takie msze święte będą się odbywały w każdą pierwszą sobotę miesiąca w parafii NSJ w Piotrkowie Tryb o godz. 11.00

Będzie to czas wspólnego spotkania się  dzieci z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie, zwieńczeniem tego spotkania będzie zawierzenie dzieci Niepokalanemu  Sercu Maryi.

Zwracamy się z gorącą prośbą, aby dzieci  modliły się  w postawie klęczącej, która jest najmilsza Bogu. Warto przypomnieć słowa Matki Bożej skierowane do dzieci w Gietrzwałdzie, Maryja powiedziała wtedy takie słowa : ” Nie ma żanego poszanowania dla Mnie, ludzie nawet nie klękają i jeśli nie nastąpi poprawa nie przyję wiecej” (objawienia Gietrzwałd źródło wmbc.olsztyn.pl)

Kochani mamy bardzo mało czasu pozwólmy i pomóżmy dzieciom szturmować niebo, modlitwa która wypływa z czystego serca jakie mają dzieci ma największą moc i jest najmilsza Panu Bogu.