Przejdź do treści

JAK DOŁĄCZYĆ DO ARMII MAŁYCH WOJOWNIKÓW?

Odpowiadając Panu Bogu, aby ofiarować pięć pierwszych sobót miesiąca wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, chcemy  w szczególny sposób zachęcić dzieci do tej modlitwy, co również będzie uwieńczone uroczystym przyjęciem do Armii Małych Wojowników.
Każde dziecko, które przystąpi do tej modlitwy otrzyma specjalną legitymacje Wojownika Maryi w której będzie otrzymywać potwierdzenie uczestnictwa w mszach świętych a po pięciu pierwszych sobotnich mszach , będzie uroczyste przyjęcie i pasowanie do Armii Małych Wojowników przez ksiądza opiekuna. DOŁĄCZ DO NAS